DELTA CVS, výtahy, rekonstrukce a modernizace výtahů a kovovýroba

Výtah, výtahy, autovýtahy, výtahové kabiny, panoramatické výtahy

Společnost DELTA CVS s.r.o. byla založena v roce 1997. Již od počátku se věnujeme projekci, výrobě a komplexní dodávce výtahů osobních, nákladních výtahů, autovýtahů a malých nákladních výtahů. Vyrábíme výtahové kabiny a další komponenty i pro potřeby dalších firem z oboru a to firem českých i zahraničních. Zajišťujeme speciální zakázkovou kovovýrobu, ve které se uplatňuje špičkové vybavení našeho výrobního závodu a také potenciál našich zkušených pracovníků. Společnost Delta CVS s.r.o. byla certifikována dle standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Společnost se chce stát na trhu zdvihacích zařízení důležitým a důvěryhodným dodavatelem nových výtahů a v současné době zejména i rekonstrukcí stávajících výtahů. Vysokou kvalitou zakázek, ochranou životního prostředí a bezpečností práce realizovat své činnosti v daném okruhu zákazníků. Toto poslání - strategické cíle organizace jsou základnou pro definovanou politiku IMS.

Modernizace výtahů

Společnost DELTA CVS spol. s r.o. vyvinula regenerační program obrazky/365.jpg s  cílem  odstranit  současná i budoucí rizika související s provozem výtahů umístěných v bytových domech a uvedení těchto výtahů do souladu s normou ČSN EN 81-80, která definuje bezpečnostní rizika výtahů a časový horizont, ve kterém je nutné rizika odstranit. Naším prvořadým záměrem je dosáhnout zcela bezpečného a spolehlivého výtahu za velice příznivou cenu. Klademe důraz na jízdní komfort, moderní design a opatření proti vandalům. Velká  variabilita   regeneračního  programu  umožňuje  vyhovět  všem  typům v současnosti provozovaných výtahů.

767_th 721_th 770_th 813_th 812_th
Hlavní důvodem, proč provést modernizaci výtahu, je zajištění bezpečnosti dopravovaných osob. Všechny námi dodávané výtahy splňují veškeré nároky na bezpečný provoz. Výtahy jsou vybaveny předepsanými bezpečnostními prvky, které v případě řádného používání výtahu, vylučují nebezpečí pro přepravované osoby. Odstraňujeme bezpečnostní rizika vyplývající z normy ČSN EN 81-80 a ta jsou rozdělena do tří základních kategorií:

Mezi vysoká rizika patří například použití kabiny výtahu bez kabinových dveří, chybějící nebo nevyhovující oboustranné dorozumívací zařízení mezi klecí výtahu a stálou  vyprošťovací službou, pohon výtahu se špatnou přesností zastavování, nedostatečná pevnost nosných prvků nebezpečná dveřní uzávěrka šachetních dveří, nevyhovující nouzové odjišťovaní šachetních dveří, nevyhovující zachycovače kabiny  výtahu, chybějící nebo nevyhovující omezovač rychlosti, chybějící nebo nevyhovující systém nouzového vyprošťování osob uvězněných v kabině nebo použití nevyhovující elektromechanické brzdy.

Středními riziky jsou například přítomnost azbestu v brzdovém obložení nebo v šachtě, chybějící nebo nevyhovující zařízení kontrolující uvolnění lana, nevyhovující požární odolnost šachetních dveří, chybějící nebo nevyhovující nouzové osvětlení klece výtahu, chybějící nebo nedostatečné větrání klece,  nedostatečné osvětlení klece výtahu, chybějící ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem vzhůru, nevyhovující spínač uvolněného lana omezovače rychlosti, nevyhovující koncové vypínače, chybějící nebo nevyhovující ochrana elektrického zařízení proti přetížení, chybějící nápisy, označení a provozní návody,  dřevěné klecové dveře a dřevěná kabina výtahu.

Nízkými riziky jsou například chybějící nebo nevyhovující oddělení dráhy vyvažovacího závaží, chybějící nebo nevyhovující ochrana proti zachycení prstů u posuvných šachetních a klecových dveří se sklem, chybějící nebo nevyhovující vážení na kleci výtahu, nedostatečná pevnost stropu klece a nouzového poklopu.

Co přináší modernizace či rekonstrukce výtahu? Modernizace zvyšuje provozní spolehlivost. Modernizace výtahů snižuje budoucí provozní náklady výtahů.

794_th 699_th 221_th 2_th 6_th
Modernizované výtahové zařízení se stává méně poruchovým, zvyšuje se jeho provozní spolehlivost, dochází k prodloužení životnosti, snižují se náklady na jeho údržbu a spotřebu elektrické energie. Moderní mikroprocesorové rozvaděče a zejména frekvenčně řízené pohony zajišťují plynulý rozjezd a dojezd kabiny výtahu a nižší opotřebení všech částí výtahu. Pro výrazné snížení hlučnosti výtahového zařízení instalujeme moderní mikroprocesorové rozváděče (odstranění zastaralých hlučných stykačů), instalujeme moderní pohony s odhlučněnými rámy, používáme nové moderní vodící čelistí se spolehlivými samomazači oleje, kterými je docíleno klidnější a výrazně tišší jízdy kabiny. Použitím vhodných materiálů a konstrukčních prvků docilujeme vyšší odolnosti výtahů proti vandalismu a běžnému opotřebení, což významně prodlužuje životnost výtahů. Jedná se zejména o způsob provedení tlačítkového panelu v kabině výtahu, přivolávačů na patrech nebo zabudování osvětlení do panelu kabiny apod.
661_th 110_th 839_th 708_th 801_th 840_th 294_th 146_th 165_th 838_th 121_th 371_th

Výtahové kabiny

Společnost DELTA CVS spol. s r.o. disponuje vlastní výrobou výtahových kabin, která zahrnuje   kabiny osobních výtahů, nákladních výtahů, panoramatických výtahů a autovýtahů. Sortiment kabin osobních výtahů je rozdělen do typových řad dle vnitřního povrchu kabiny.

ALFA je cenově nejdostupnějším modelem výtahových kabin. Stěny kabiny jsou z oceli, povrch stěn je opatřen vysoce odolným vypalovaným lakem KOMAXIT v odstínech RAL dle výběru ze vzorníku. Odolnost stěn proti vandalismu uvítají zejména provozovatelé výtahů panelových či obytných domů a také provozovatelé nákladních výtahů ve skladových prostorech nebo zdravotnických zařízeních.

Model BETA patří do kategorie luxusních kabin, neboť povrch stěn uvnitř kabiny je tvořen z dekorativních materiálů, THERMOPAL, POLYREY, v široké paletě vzorů a barev, včetně různých imitací dřeva či kamene. Stěny jsou omyvatelné a vysoce odolné proti poškození a vandalismu. Reprezentativním provedením je kabina BETA vhodná do kancelářských prostorů, bankovních domů, hotelů, zdravotnických či pečovatelských zařízení a také může být módním doplňkem obytných domů.

Modely GAMA a OMEGA jsou v provedení NEREZ. Stěny kabiny jsou omyvatelné a vysoce odolné proti poškození a vandalismu. Svým provedením jsou vhodné do bankovních domů, hotelů, kancelářských nebo obchodních prostorů, luxusních vil nebo obytných domů. Povrch stěn kabin GAMA tvoří broušený nerez s drsností K240 a povrch kabin OMEGA tvoří strukturovaný nerez vzor "kůže"(za příplatek jsou možné i jiné vzory).
714_th 795_th 287_th 796_th 798_th
819_th 817_th 771_th 822_th 774_th

Servis výtahů

Výtahy jsou klíčovými zařízením budovy a jejich správná funkce je tedy nezbytností. Proto zajišťujeme optimalizovaný systém 24 hodinového servisu obrazky/dsb.jpg . Jednotlivé programy jsou uzpůsobeny konkrétním provozním podmínkám budovy a nárokům kladeným na zařízení. Nabízíme tři základní optimalizované servisní programy MINIMUM, STANDARD, MAXIMUM.

V rámci programu MINIMUM provádíme k zabezpečení provozní způsobilosti výtahu a spolehlivé funkce všech jeho částí pravidelnou preventivní údržbu, odborné prohlídky, odborné zkoušky dle ČSN 27 4002, ČSN 27 4007. Opravy, materiál a neplánované zásahy jsou fakturovány zvlášť za dohodnuté ceny.

V rámci programu STANDARD provádíme zabezpečení provozní způsobilosti výtahu a spolehlivé funkce všech jeho částí pravidelnou preventivní údržbu, odborné prohlídky, odborné zkoušky dle ČSN 27 4002, ČSN 27 4007 a provozní prohlídky prováděné servisní firmou dle ČSN 27 4002 čl. 6.3. Opravy, materiál a neplánované zásahy jsou fakturovány zvlášť za dohodnuté ceny.

V rámci programu MAXIMUM provádíme zabezpečení provozní způsobilosti výtahu a spolehlivé funkce všech jeho částí pravidelnou preventivní údržbu, odborné prohlídky, odborné zkoušky dle ČSN 27 4002, ČSN 27 4007, provozní prohlídky prováděné servisní firmou dle ČSN 27 4002 čl. 6.3. a další dohodnuté požadavky majitele/ provozovatele pro zajištění bezpečného provozu výtahu prostřednictvím servisní firmy (technický dozor nad výtahem) dle ČSN 27 4002 čl. 4.3.. Opravy, materiál a neplánované zásahy jsou fakturovány zvlášť za dohodnuté ceny. 786_th 807_th 681_th 785_th


 
Friends link: 210-060 pdf 70-243 exam 300-101 practice test 300-320 exam 300-070 vce 300-075 pdf 300-115 dumps 400-101 pdf sy0-401 pdf 200-105 pdf 200-125 dumps 200-310 pdf 100-105 dumps 210-260 pdf