AUTOVÝTAHY - VÝTAHY PRO DOPRAVU VOZIDEL – TYP DELTA AH
Pohon hydraulický, nosnost 2500 – 4000 kg

Osobní | Nákladní | Autovýtahy | Malé nákladní výtahy | Plošiny

Další informace:

obrazky/24-thobrazky/21-th

Autovýtahy řady DELTA AH jsou určeny pro dopravu vozidel mezi různými úrovněmi parkovišť. Výhodou použití autovýtahu jsou prostorové úspory docílené provozem bez potřeby nájezdových ramp. Prostorové úspory lze využít například pro další parkovací stání.

Výtah je určen pro dopravu jednoho vozidla včetně obsluhy jehož maximální přípustná hmotnost nepřesahuje nosnost výtahu. Nosnost výtahu a rozměry kabiny jsou variabilní a je možné je přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Výtahy jsou vybaveny samoobslužným uživatelsky příjemným systémem řízení. Vozidlo je dopravováno i s řidičem do podzemních i nadzemních podlaží parkoviště bez další obsluhy. Tento typ výtahu je dimenzován na dlouhou životnost a díky vysoké kvalitě zpracování vykazuje vysokou a již léty prověřenou spolehlivost.

obrazky/18-thobrazky/20-th
807_th 786_th 687_th 785_th

Šachta a pohon výtahu

Ve zpravidla zděné nebo betonové šachtě jsou na bocích kabiny pomocí chemických kotev nainstalovány ocelové konzole s vodítky. Pohon výtahu je zajišťován hydraulickým systémem skládajícím se z dvou hydraulických válců na bocích kabiny a hydraulického agregátu umístěného v samostatné strojovně v blízkosti šachty výtahu.

Rám kabiny je veden kluzným vedením s vložkami a je vybaven zachycovacím zařízením. Při nižším zdvihu jsou písty uchyceny přímo k rámu kabiny (výtah s pohonem 1:1). U vyšších zdvihů (cca přes 3,5 m) je pohyb kabiny zajišťován ocelovými lany přes lanové kladky, které jsou osazeny na koncích pístů. Lanovaní je v tomto případě v poměru 1:2.

Pohled do šachty

obrazky/315_th
Hydraulický agregát

obrazky/320_th
Řídící jednotka agregátu s ventily
obrazky/321_th

Řízení výtahu

Výtah je vybaven samoobslužným mikroprocesorovým řízením. Dle požadavků zákazníka ho lze doplnit o další příslušenství usnadňující ovládání výtahu ( dálkové ovladače, automatické senzorové přivolávače, bezpečnostní senzory v kabině i před výtahem, signalizační zařízení, čtecí zařízení karet nebo čipů atd.).

Standardně je v kabině umístěn ovládací panel v provedení broušený nerez se signalizací polohy a směru jízdy displejem, zařízením pro hlasovou komunikaci v nouzi, nouzovým osvětlením, signalizací přetížení. Ovládací tlačítka jsou v provedení antivandalickém s prosvětleným obvodem. Dále je na ovládacím panelu umístěno tlačítko otevření dveří, tlačítko pro přivolání pomoci v případě nouze. Ovladač lze doplnit o zámkové spínače, čtečky karet nebo čipů.

Rozvaděč výtahu

obrazky/307_th
Semafor u vjezdu do výtahu

obrazky/25_th
Ovladač se čtečkou čipů

obrazky/314_th
Senzor automatického přivolání
obrazky/316_th1

Kabina výtahu

Kabina výtahu je uzpůsobena pro dopravu vozidel. Je ocelová z nehořlavých materiálů a s tuhým ocelovým rámem dimenzovaným na zatěžující síly od pohybujícího se vozidla. Kabinu lze doplnit ochrannými lištami na stěnách.

Z naší modelové řady kabin DELTA CAB si lze vybrat ze 4 typů lišících se povrchovou úpravou interiéru. Nejpoužívanější pro tento typ výtahů je kabina typu ALFA (z ocelových lamel, povrchová úprava - vysoce odolný vypalovaný lak Komaxit v odstínu RAL dle výběru ze vzorníku). Provedení a vybavení kabiny je možné libovolně upravit či doplnit.

Ocelový rám kabiny je opatřen antikorozním nátěrem. Součástí rámu kabiny je bodové tenzometrické vážení pod podlahou kabiny, zachycovací mechanismus, vodících čelistí, samomazy.

obrazky/autovytahy-info-nahled

Šachetní dveře 4 dílné automatické centrální

obrazky/317_th
Šachetní dveře 4 dílné automatické centrální

obrazky/316_th

Dveře výtahu

Standardně jsou u výtahů řady DELTA AH instalovány dva typy dveří, 4-dílné a 6-dílné automatické centrální dveře. Dveře jsou dodávány v povrchové úpravě vysoce odolný vypalovaný lak Komaxit v odstínu RAL dle výběru ze vzorníku. Dveře lze dodat i v provedení broušený nerez.

Strojovna výtahu

Ve strojovně je umístěn hydraulický agregát s příkonem od 22kW. Příkon hydraulického agregátu se zvyšuje v závislosti na nosnosti a zdvihu výtahu. Agregát je vybaven olejovou nádrží, nouzovou ruční pumpou, řídící jednotkou s přepouštěcími ventily a s tlakovými senzory. Ve strojovně je dále umístěn rozvaděč výtahu a hlavní vypínač.

obrazky/322-thobrazky/323-th

Stavební připravenost pro instalaci zařízení

Podrobné podmínky stavební připravenosti pro montáž zařízení naleznete v sekci „ Ke stažení“ . V případě, že není možné některou z prací zajistit, provádíme tyto práce subdodavatelsky ve spolupráci s již prověřenými firmami. Po technickém upřesnění zpracujeme detailní dispoziční výkresovou dokumentaci, kterou je možné pro usnadnění dalšího projektování vyhotovit též v datovém formátu DWG.

Splnění podmínek platných norem a dalších standardů

Výtahy splňují podmínky ČSN EN 81 – 2 ( Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů ). Výtahy jsou vyráběny s dodržením podmínek standardu ISO 9001: 2000 - systém managementu kvality, standardu ISO 14001:2004 - systém managementu environmentu, specifikace OHSAS 18001:1999 - systém managementu BOZP. Po instalaci zařízení je vždy provedeno ověření shody výtahu dle zákona č.22/97 Sb., v platném znění, provedené nezávislou autorizovanou osobou (TÜV) a provozovateli výtahu je předána předepsaná dokumentace výtahu dle platných norem (osvědčení k provozu zařízení, certifikáty jednotlivých dílů, kniha výtahu, apod.).

Servis zařízení

Společnost DELTA CVS s.r.o. zajišťuje komplexní záruční a pozáruční servis dodaného zařízení s 24 hodinovou pohotovostní službou.

Fotogalerie


 
Friends link: 210-060 pdf 70-243 exam 300-101 practice test 300-320 exam 300-070 vce 300-075 pdf 300-115 dumps 400-101 pdf sy0-401 pdf 200-105 pdf 200-125 dumps 200-310 pdf 100-105 dumps 210-260 pdf