ŠACHETNÍ VÝTAHOVÉ KONSTRUKCE

Vzhledem k tomu, že výtahové šachty dotvářejí celkový architektonický vzhled objektu a v mnoha případech jsou i jeho dominantou, je naším prvořadým cílem kvalitní zpracování a maximální možná kvalita materiálů a precizní montáž.

obrazky/286_thobrazky/95_thDodáváme výtahové šachty takzvaně "na klíč", jsme schopni zajistit i další související práce a dodávky nutné pro instalaci šachetní konstrukce. Zajistíme zpracování kompletní projektové dokumentace včetně požárních zpráv, statického výpočtu nebo veškeré nutné stavební práce.

Šachetní konstrukce dodáváme jak vestavěné do objektů (zrcadla schodišť, atria), tak i přistavěné k objektům a to jak pro objekty stávající tak pro nové. Technické řešení je již ve fázi návrhu přizpůsobováno požadavkům uživatele objektu a jsou při něm respektovány požadavky projektantů, architektů a dalších dotčených institucí (památkáři, hasiči atd.).
 

Nosné konstrukce

Zpravidla je nosná část šachetní konstrukce vyrobena z tenkostěnných uzavřených profilů. Jednotlivé díly konstrukce jsou předpřipraveny ve výrobním závodě společnosti a na místě instalace sestaveny a svařeny.

Povrchové úpravy

obrazky/8_thPro povrchovou úpravu jsou používány kvalitní barvy renomovaných výrobců s vysokou odolností v požadovaných odstínech dle vzorkovnice RAL. Dále je možné části konstrukce dodat v pozinkovaném provedení. V tomto případě však musí být nosná konstrukce smontována s použitím šroubových spojů.


Opláštění šachetní konstrukcí

Bezpečnostní vrstvené sklo – jedná se o spojení dvou nebo několika vrstev skla za pomoci bezpečnostní fólie, která brání pádu osob skrz zasklení i v případě, že je sklo rozbité a také zabraňuje střepinám skla, aby se odštěpily. Skla jsou dodávána jak v provedení čirém tak i v různých barevných odstínech. Skla jsou do konstrukce vkládána a uchycena pomocí lišt nebo jsou kotvena pomocí bodových úchytů na vnější straně šachetní konstrukce.

Tepelně-izolační dvojsklo – je tvořeno dvěmi tabulemi plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezována distančním rámečkem. Inertní plyn mezi skly zaručuje tepelně izolační vlastnosti skla. Spoj skel po celém obvodu s rámečkem působí jako bariéra proti úniku inertního plynu a proti pronikání vlhkosti do prostoru mezi skly. Skla jsou do konstrukce vkládána a uchycena pomocí lišt a vnější okraj skel je utěsněn trvale pružným tmelem.

Protipožární sklo – sklo složené z vrstev čirých skel a průhledných mezivrstev v případě požáru brání prostupu plamenů a omezuje nebo zastavuje prostup tepla. Skla jsou do konstrukce vkládána a uchycena pomocí lišt.

obrazky/99_thKazety z ocelového plechu – kazety jsou na místo instalace dodávány z našeho výrobního závodu již v požadovaných rozměrech a jsou do jednotlivých oken šachetní konstrukce vkládány nebo je jimi šachetní konstrukce z vnější strany obkládána.

Sádrokartonové desky – desky lze použít pouze v kombinaci s jiným podkladovým materiálem, který vyhoví požadavkům na pevnost stěn výtahové šachty dle platných norem. Sádrokartonové desky lze použít i pro stěny s požární odolností.

Sádrovláknitá deska RIGIDUR - deska je mimo sádry vyráběna i z papírových vláken, tím je docíleno větší pevnosti a mechanické odolnosti než u běžných sádrokartonových desek. Desky jsou hloubkově impregnovány a lze je za určitých podmínek použít i pro vnější opláštění. Desky lze použít i pro stěny s požární odolností.

Cementotřískové desky CETRIS - jejich použití je podobné jako u desek sádrokartonových nebo sádrovláknitých, mají však větší pevnost a lze je použít i pro stěny s požární odolností.

Uvedené obkladové materiály lze kombinovat a lze provést například šachetní konstrukci z části zasklenou, z části oplechovanou nebo z části sádrokartonovou.
 

Námi dodávane konstrukce splňují podmínky platných norem a dalších standardů

Šachetní konstrukce jsou vyráběny s dodržením podmínek:
Standardu ISO 9001: 2000 - systém managementu kvality,
Standardu ISO 14001:2004 - systém managementu ochrany životní prostředí
Specifikace OHSAS 18001:1999 - systém managementu bezpečnosti

Šachetní konstrukce splňují podmínky zákonů a technických norem:
Nařízení vlády 163/ 2002 Sb. - Technické požadavky na vybrané stavební výrobky
ČSN EN 81 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních a nákladních a malých nákladních výtahů
ČSN 73 1401- Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN 73 1402 - Navrhování tenkostěnných profilů v ocelových konstrukcích
ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí
ČSN 73 2611 - Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí
ČSN 73 2602 - Zhotovovanie tenkostenných oceľových konštrukcií

Fotogalerie - šachetní konstrukce


 
Friends link: 210-060 pdf 70-243 exam 300-101 practice test 300-320 exam 300-070 vce 300-075 pdf 300-115 dumps 400-101 pdf sy0-401 pdf 200-105 pdf 200-125 dumps 200-310 pdf 100-105 dumps 210-260 pdf