Modernizace výtahů obrazky/365-res

Program regenerace výtahů, které již neodpovídají technickým a bezpečnostním standardům. V březnu 2003 došlo k podstatné změně bezpečnostních předpisů pro výtahy (ČSN 27 4011).

obrazky/58_thNejen stáří celého zařízení, ale také ve většině případů formální udržování výtahů výrazně ovlivňuje jejich spolehlivost a bezpečnost. Společnost DELTA CVS spol. s r.o. vyvinula regenerační program obrazky/365-res s cílem odstranit současná i budoucí rizika související s provozem výtahů umístěných v bytových domech a jejich uvedení do souladu s ČSN EN 81-1/2.

Naším prvořadým záměrem je dosáhnout zcela bezpečného a spolehlivého provozu výtahu za příznivou cenu. Dále klademe důraz na jízdní komfort, moderní design a opatření proti vandalům. Velká variabilita tohoto regeneračního programu umožňuje vyhovět prakticky všem typům v současnosti provozovaných výtahů.

Regenerační program obrazky/365-res má přednosti promyšleného programu a garantuje prvotřídní kvalitu komponentů a prováděných prací

Modernizaci lze provádět dvěma způsoby:

 • a] jednorázová modernizace - ekonomicky i časově výhodnější způsob
 • b] postupná modernizace - na základě našich zkušeností je možné rozdělit regenerační práce do logicky navazujících etap, které lze provádět postupně nebo slučovat či kombinovat v závislosti na aktuálním stavu výtahového zařízení a investičních možnostech klienta.

Program regenerace obrazky/365-res varianta Standard

obrazky/74_thTato varianta regenerace zahrnuje výměnu stávajících komponentů výtahu za nové včetně všech souvisejících stavebních prací, montážního lešení, úklidu a odvozu demontovaného materiálu a odpadu z vlastní činnosti ("na klíč"):


 • kabina výtahu a rám kabiny (nové obousměrné zachycovače, vážení kabiny a potřebné vybavení)
 • šachta výtahu a prohlubeň šachty
 • nástupiště
 • šachetní dveře
 • kabinové dveře
 • strojovna výtahu
 • výtahový stroj
 • nosná lana a trakční kolo

Výhody regenerace s ohledem na finanční možnosti zákazníka:

 • zvýšení bezpečnosti (odstranění provozních rizik)
 • zlepšení technických vlastností, zvýšení spolehlivosti a úspora elektrické energie
 • snížení hladiny hlučnosti
 • zlepšení jízdních vlastností (plynulost jízdy, přesné zastavování ve stanicích)
 • oboustranná komunikace se stálou vyprošťovací službou 24 hodin denně
 • opatření proti vandalismu
 • zvýšení kapacity a nosnosti výtahu
 • mnoho dalších bezpečnostních a komfortních funkcí

Zvýšení bezpečnosti (odstranění provozních rizik)

Všechny námi dodávané výtahy splňují veškeré nároky na bezpečný provoz. Výtahy jsou vybaveny bezpečnostními prvky, které v případě řádného používání výtahu, vylučují nebezpečí pro přepravované osoby. Zejména použitím obousměrných zachycovačů výtahových strojů se zdvojenou elektromechanickou brzdou.

Zlepšení technických vlastností, zvýšení spolehlivosti a úspora elektrické energie

obrazky/319_th Modernizované výtahové zařízení se stává méně poruchovým, zvyšuje se jeho provozní spolehlivost, dochází k prodloužení životnosti, snižují se náklady na jeho údržbu a spotřebu elektrické energie. Snížení spotřeby elektrické energie docílíme také využitím sběru osob ve stanicích nebo použitím provozu DUPLEX u dvou výtahů.


Snížení hladiny hlučnosti

Výrazného snížení hlučnosti výtahového zařízení docílíme použitím moderních rozváděčů (odstranění zastaralých hlučných stykačů) a také použitím moderní technologie a méně hlučných pohonů.

Zlepšení jízdních vlastností

 • a/ dvourychlostní pohony, kterými je docíleno přesného zastavování kabiny výtahu ve stanici
 • b/ frekvenčně řízené pohony, které navíc zajišťují i plynulý rozjezd a dojezd kabiny výtahu.

Oboustranná komunikace se stálou vyprošťovací službou 24 hodin denně

Dle platných norem instalujeme oboustranné dorozumívací zařízení mezi kabinou a stálou vyprošťovací službou (správce, servis 24h apod.) sdružené s tlačítkem ALARM a integrované v ovládacím panelu z broušeného nerezu – existují dvě možnosti:

 • 1. GSM brána s předplacenou službou - (bez paušálu, platíte pouze za odchozí hovory; nelze zneužít k jinému volání než na předem naprogramovaná tel. čísla např. správce, servis apod.). Dodávka včetně SIM karty a zprovoznění.
 • 2. Pevná telefonní linka (vhodné pro novostavby) - náklady spojené s instalací pevné telefonní linky jsou srovnatelné s použitím GSM brány.

Opatření proti vandalismu

Použitím vhodných materiálů a konstrukčních prvků lze docílit vyšší odolnosti výtahů proti vandalismu a běžnému opotřebení, což významně prodlužuje životnost výtahů. Jedná se zejména o způsob provedení tlačítkového panelu v kabině výtahu, přivolávačů na patrech nebo zabudování osvětlení do panelu kabiny apod.
369_th 227_th 837_th 813_th 812_th


Zvýšení kapacity a nosnosti výtahu

Nosnost a kapacita výtahu se mohou při modernizaci změnit. Pokud to rozměry stávající šachty umožní, nosnost i kapacita výtahu se mohou zvětšit.

obrazky/365-res nabízí široké spektrum výtahových kabin

Vlastním výrobním programem výtahových kabin se dokážeme přizpůsobit nejrůznějším představám našich zákazníků včetně doplňků pro imobilní osoby (Braillovo písmo, hmatné symboly).

Dále lze kabinu vybavit nejrůznějšími doplňky:

Z našich vzorníků je možné libovolně vybrat:

Základní modely výtahových kabin obrazky/365-res:

ALFA

obrazky/128_th
BETA

obrazky/149_th
GAMA

obrazky/151_th
OMEGA

obrazky/161_th

Odlehčené (hliníkové) kabiny pro typ výtahu BOV

obrazky/356_th
s bezpečnostním sklem CONNEX

obrazky/286_th
s bezpečnostním sklem CONNEX

obrazky/7_thobrazky/365-res myslí ekologicky

Po skončení všech prací provedeme úklid a zajistíme ekologickou likvidaci všech demontovaných dílů a použitého materiálu.

obrazky/365-res má kvalitní podporu

Na základě Vašeho požadavku odborně posoudíme současný stav Vašeho výtahu a vypracujeme nabídku odpovídající aktuálnímu stavu zařízení. Jako podklad nám zpravidla slouží vyhodnocení výsledku z odborné zkoušky, která stanoví způsobilost k dalšímu provozu výtahu nebo inspekční zpráva, ve které inspekční orgán navrhne opatření k odstranění provozních rizik v legislativou stanovených termínech.

V rámci našeho regeneračního programu dále zajišťujeme a provádíme:

Zámečnické práce – Vyrábíme čelní portály, zábradlí, ohrazení šachet, ocelové konstrukce.

Stavební práce – zajistíme stavební práce související s demontáží a montáží výtahů:

 • vybourání původních šachetních dveří a začištění po montáži nových dveří
 • odstranění betonového základu výtahového stroje a betonových nárazníků
 • vybílení šachty a strojovny výtahů
 • nátěry šachetních konstrukcí, nátěry proti úniku oleje
 • šachetní konstrukce SDK pláštěm
 • montáž bezpečnostních skel

Servisní program - Je samozřejmostí, že naše firma následně zajišťuje komplexní záruční a pozáruční servis výtahových zařízení. Podrobné informace o námi prováděné servisní činnosti, další materiály o podmínkách servisu a případně i návrh servisní smlouvy Vám na vyžádání rádi zašleme.

Financování obrazky/365-res

Pro bytová družstva, společenstva vlastníků a jednotlivce nabízí společnost DELTA CVS s.r.o. možnost financování modernizace výtahů formou měsíčních splátek. Možnosti financování jsou závislé na vlastnictví nemovitosti, disponibilních prostředcích klienta a představách o délce splacení.

Záruka kvality obrazky/365-res

Společnost DELTA CVS s.r.o. je držitelem CERTIFIKÁTU: ISO 9001:2000. Námi dodávané komponenty vykazují vysokou kvalitu, již prověřenou spolehlivost a jsou dimenzovány na dlouhou životnost. Zároveň s dodávkou zákazník obdrží atesty udělené na jednotlivé komponenty zařízení a samozřejmě i protokoly o schválení zařízení do provozu oprávněnou organizací – autorizovanou zkušebnou(TŰV).

Fotogalerie - modernizace.


 
Friends link: 210-060 pdf 70-243 exam 300-101 practice test 300-320 exam 300-070 vce 300-075 pdf 300-115 dumps 400-101 pdf sy0-401 pdf 200-105 pdf 200-125 dumps 200-310 pdf 100-105 dumps 210-260 pdf