Servisní služby obrazky/dsb

Výtahy jsou klíčovými zařízením budovy a jejich správná funkce je tedy nezbytností. Proto si vám dovolujeme nabídnout optimalizovaný systém servisu . Jednotlivé programy jsou uzpůsobeny konkrétním provozním podmínkám budovy a nárokům kladeným na zařízení.

Servisní program

Servisní program

Servisní program


 

Přednosti servisu obrazky/dsb

obrazky/291-resRychlost zásahu
Rychlost zásahu a odstranění poruchy lze dohodnout individuálně dle konkrétních provozních podmínek v čase od 30 minut po nahlášení poruchy.

Pohotovost 24 hodin
Zajišťujeme 24 hodinovou servisní službu s vlastním dispečinkem.
obrazky/293_thobrazky/292_thVolba servisního programu
Nabízíme tři základní servisní programy MINIMUM, STANDARD, MAXIMUM, které jsou dle našich zkušeností uzpůsobeny různým požadavkům klientů a rozdílným provozním podmínkám budov.

Odbornost pracovníků
Zaměstnáváme špičkové pracovníky s dlouholetými zkušenostmi v oboru a také dbáme na jejich neustále doškolovaní.
obrazky/289-res Příznivé ceny
V našem závodě vyrábíme celou řadu komponentů a spolupracujeme s mnoha evropskými výrobci výtahových komponentů, kteří nám poskytují výhodné cenové a obchodní podmínky. Nabízíme zvýhodněné ceny klientům při servisu většího počtu zařízení.

Skladové zázemí
V tuzemsku disponujeme rozsáhlým centrálním skladem originálních náhradních dílů. V jednotlivých regionech provozujeme menší sklady nejpoužívanějších náhradních dílů. obrazky/Punto_Grande_th.jpg obrazky/Fiat_Ducato_th.jpg obrazky/Octavia_th.jpg

 

Servisovaná zařízení

 • Výtahy
  • malé nákladní výtahy od nosnosti 5 – 300 kg
  • nákladní výtahy lůžkové pro nemocniční provoz
  • jídelní výtahy
  • malé osobní výtahy do rodinných domků
  • osobní výtahy
  • zvedací plošiny pro tělesně postižené
  • nákladní výtahy
  • výtahy vně budov
  • automobilové výtahy
  • výtahy v provedení nevýbušném
 • Elektrické kladkostroje a jeřáby, ruční kladkostroje
 • Autoparkery
 • Eskalátory

Servisní služby - smluvně paušální službyKomplexní servis

V rámci programu MINIMUM provádíme k zabezpečení provozní způsobilosti výtahu a spolehlivé funkce všech jeho částí pravidelnou preventivní údržbu, odborné prohlídky, odborné zkoušky dle ČSN 27 4002, ČSN 27 4007. Opravy, materiál a neplánované zásahy jsou fakturovány zvlášť za dohodnuté ceny.I.komplexní servisní služby

 • komplexní servis
 • ostatní služby: provozní prohlídky

V rámci programu STANDARD provádíme k zabezpečení provozní způsobilosti výtahu a spolehlivé funkce všech jeho částí pravidelnou preventivní údržbu, odborné prohlídky, odborné zkoušky dle ČSN 27 4002, ČSN 27 4007 a provozní prohlídky prováděné servisní firmou dle ČSN 27 4002 čl. 6.3. Opravy, materiál a neplánované zásahy jsou fakturovány zvlášť za dohodnuté ceny.II.komplexní servisní služby

 • komplexní servis
 • ostatní služby: provozní prohlídky, zajištění bezpečného provozu výtahu prostřednictvím zhotovitele

V rámci programu MAXIMUM provádíme k zabezpečení provozní způsobilosti výtahu a spolehlivé funkce všech jeho částí pravidelnou preventivní údržbu, odborné prohlídky, odborné zkoušky dle ČSN 27 4002, ČSN 27 4007, provozní prohlídky prováděné servisní firmou dle ČSN 27 4002 čl. 6.3. a další dohodnuté požadavky majitele/ provozovatele pro zajištění bezpečného provozu výtahu prostřednictvím servisní firmy (technický dozor nad výtahem) dle ČSN 27 4002 čl. 4.3.. Opravy, materiál a neplánované zásahy jsou fakturovány zvlášť za dohodnuté ceny.

Mimo smluvní služby

Opravy výtahů na jednorázovou objednávku

Servis a opravy výtahu včetně zkoušky po opravách

Revizní činnosti

 • odborné prohlídky na výtazích
 • odborné zkoušky na výtazích
 • zajištění inspekční prohlídky

Školící činnosti

 • dozorce výtahu, řidič výtahu
 • jeřábník, vazač břemen
 • obsluhovatel plošiny
 • provozní technik zdvihadel

Odborné konzultace, poradenská činnost
Odborné čištění stěn a prohlubní výtahových šachet

Vyzkoušejte nás a přesvědčte se sami.


 
Friends link: 210-060 pdf 70-243 exam 300-101 practice test 300-320 exam 300-070 vce 300-075 pdf 300-115 dumps 400-101 pdf sy0-401 pdf 200-105 pdf 200-125 dumps 200-310 pdf 100-105 dumps 210-260 pdf