PROFIL SPOLEČNOSTI

Základní informace o společnosti DELTA CVS s.r.o.

NAŠÍM CÍLEM JE BÝT SPOLEHLIVÝM PARTNEREM, ROZVÍJET SPOLUPRÁCI A DOCILOVAT SPOKOJENOSTI NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ, PROTOŽE SPOKOJENOST NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ JE TO, CO NÁS DOPOSUD ČINILO A ČINÍ ÚSPĚŠNÝMI.

obrazky/282_thSpolečnost DELTA CVS s.r.o. byla založena v roce 1997. Již od počátku se věnujeme projekci, výrobě a komplexní dodávce všech typů výtahů. Vyrábíme výtahové komponenty i pro potřeby dalších firem z oboru a to firem českých i zahraničních. Zajišťujeme speciální zakázkovou kovovýrobu, ve které se uplatňuje špičkové vybavení našeho výrobního závodu a také potenciál našich zkušených pracovníků. Společnost Delta CVS s.r.o. byla certifikována dle standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Společnost se chce stát na trhu zdvihacích zařízení důležitým a důvěryhodným dodavatelem nových výtahů a v současné době zejména i rekonstrukcí stávajících výtahů. Vysokou kvalitou zakázek, ochranou životního prostředí a bezpečností práce realizovat své činnosti v daném okruhu zákazníků. Toto poslání - strategické cíle organizace jsou základnou pro definovanou politiku IMS.

Nabízíme

obrazky/284_th Projekci, výrobu a montáž kompletních výtahů a zdvihacích plošin všech typů na klíč:

 • Osobní a nákladní výtahy
 • Lůžkové výtahy pro zdravotnická zařízení
 • Autovýtahy
 • Plošiny pro invalidní osoby
 • Ocelové šachetní konstrukce
 • Malé nákladní výtahy

Naše zázemí

obrazky/279_thVýrobní závod společnosti v Jablonci nad Nisou disponuje výrobní plochou více než 2500 m2. Je zde mimo jiné umístěno i konstrukční a technologické oddělení. Zpracovávání zakázek probíhá prostřednictvím CAD/CAM programů v moderním provozu na nejnovějších CNC strojích.

Pracovníci společnosti tvoří tým profesionálů s odbornými znalostmi získanými mnohaletou praxí z výroby všech typů výtahů včetně atypických nebo luxusních. Společnost DELTA CVS má servisní základny a obchodní zastoupení v Praze, Liberci a Ústí n. Labem.

 

Kvalita

Veškeré produkty společnosti jsou vyráběny a dodávány s dodržením podmínek:

 • Standardu ISO 9001 – SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY
 • Standardu ISO 14001 – SYSTÉM MANAGEMENTU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • Standardu OHSAS 18001 – SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI

Společnost Delta CVS s.r.o. byla certifikována dle těchto standardů v roce 2007.

Vize, Poslání a Politika INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Vize: Nebojte se jízdy naším výtahem.

Poslání: Společnost DELTA CVS s.r.o. byla založena v roce 1997, jako firma zabývající se projekcí, výrobou a kompletní dodávkou na klíč všech typů výtahů, výtahových komponent a zakázkovou kovovýrobou. Společnost se chce stát na trhu zdvihacích zařízení důležitým a důvěryhodným dodavatelem nových výtahů a v současné době zejména rekonstrukcí stávajících výtahů. Vysokou kvalitou zakázek, ochranou životního prostředí a bezpečností práce realizovat své činnosti v daném okruhu zákazníků. Toto poslání - strategické cíle organizace jsou základnou pro definovanou politiku IMS. POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Politika integrovaného systému řízení

Organizace DELTA CVS spol. s r.o. vycházeje ze strategických cílů má tyto záměry:

 1. v oblasti jakosti
  • zvyšovat úroveň plnění požadavků zákazníka při realizaci zakázek
   • vysokou kvalitou realizované zakázky
   • přesným dodržováním sjednaného rozsahu zakázky
   • profesionálním jednáním všech pracovníků
   • udržením a postupným zvyšováním spektra zákazníků a současně objemu zakázek
   • trvale se zlepšující prosperitou firmy
   • upevňováním dobrého jména firmy v regionech působení i na celém území České republiky
   • vypracováním nových technologických řešení pro dodávky nových výtahů a rekonstrukce stávajících výtahů zejména v panelových domech
  • zvyšovat odbornou úroveň pracovníků
   • vzděláváním i mimo zákonné požadavky
   • zdůrazňováním plnění požadavků zákonů, nařízení, norem a jiných všeobecně závazných předpisů
 2. v oblasti ochrany životního prostředí - environmentu
  • plnit všechny příslušné zákony, vztahující se k životnímu prostředí
  • identifikovat vlivy na životní prostředí ve všech oblastech jak ve vlastní organizaci, tak i u zákazníků, u kterých je realizovaná zakázka
  • plnit cíle a cílové hodnoty v oblasti zlepšování životního prostředí
  • do ochrany životního prostředí zapojit všechny pracovníky, dodavatele i zákazníky
  • rozvíjet programy zaměřené na neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí.
 3. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP
  • plnit všechny příslušné zákony, předpisy a rozhodnutí vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • identifikovat rizika jednotlivých pracovních činností ve všech oblastech jak ve vlastní organizaci, tak i u zákazníků, u kterých je realizovaná zakázka
  • plnit cíle a cílové hodnoty v oblasti zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • do dodržování pravidel bezpečnosti práce zapojit všechny pracovníky a zajistit efektivnost realizovaných školení
  • rozvíjet programy zaměřené na neustálé zlepšování v bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Za tým pracovníků DELTA CVS spol. s. r.o. vedení společnosti.

 


 
Friends link: 210-060 pdf 70-243 exam 300-101 practice test 300-320 exam 300-070 vce 300-075 pdf 300-115 dumps 400-101 pdf sy0-401 pdf 200-105 pdf 200-125 dumps 200-310 pdf 100-105 dumps 210-260 pdf